Lingua

Blog

« Indietro

Giới Thiệu Về BBTex

BBTex được ra đời năm 2015 từ sự giao thoa của việc thấu hiểu ngành vải sợi với hơn 20 năm kinh nghiệm và sự du nhập của nhiều năm sinh sống, làm việc tại New Zealand và Nhật Bản.Với sản lượng lớn và ổn định có thể cung cấp cho thị trường đồng phục, nhà may hay khách hàng lẻ yêu thích may đo. Sở hữu hệ thống nhà xưởng trên nhiều quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ. Để có được thành phẩm đạt quy chuẩn cao, vải sợi tre BBtex được sản xuất với sự nghiên cứu chuyên sâu về cấu trúc sợi và công nghệ dệt tiên tiến. #bambootex, #bbtex, #vaisoitre, #vaibamboo, #vaisoitrebamboo

Thông tin liên hệ của BBTex:

Google Stacking Entity của BBTex:

 

Blog của BBTex:

Social của BBTex:

Precedente
Commenti
URL di Trackback:

[...] http://opr.provincia.caserta.it/web/bambootex/home/-/blogs/gioi-thieu-ve-bbtex [...] Leggi ancora
Inviato il 09/06/21 17.42.
[...] http://opr.provincia.caserta.it/web/bambootex/home/-/blogs/gioi-thieu-ve-bbtex [...] Leggi ancora
Inviato il 09/06/21 17.45.
[...] http://opr.provincia.caserta.it/web/bambootex/home/-/blogs/gioi-thieu-ve-bbtex [...] Leggi ancora
Inviato il 09/06/21 17.55.
[...] http://opr.provincia.caserta.it/web/bambootex/home/-/blogs/gioi-thieu-ve-bbtex [...] Leggi ancora
Inviato il 09/06/21 22.38.
[...] http://opr.provincia.caserta.it/web/bambootex/home/-/blogs/gioi-thieu-ve-bbtex [...] Leggi ancora
Inviato il 10/06/21 4.23.